Lege oharra

HanHemen.eus webgunearen eta bertan dauden elementuen jabetza intelektualeko eskubideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren titulartasunekoak dira.

EAEko Administrazioak beretzat gordetzen du, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe, bere webgunean edo konfigurazioan edo aurkezpenean dagoen informazioa aldatzeko eta eguneratzeko ahalmena.

Webgunera sartzea eta bertan dagoen informazioa erabiltzea webgunearen ardura bakarra da. EAEko Administrazioak ez du erantzukizunik izango informazio hori eskuratzeak edo erabiltzeak eragin ditzakeen ondorio, kalte edo galeren aurrean, bere eskumenak zorrotz gauzatzean bete behar dituen lege-xedapenak aplikatzearen ondoriozko jarduera guztietan izan ezik.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ez du bere gain hartzen webgunean aipatzen diren hirugarrenen esteken konexio edo edukietatik eratorritako inolako erantzukizunik.

Web honetako informazioa baimenik gabe erabiltzeak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren jabetza intelektual eta industrialaren eskubideetan eragindako kalte eta galerek, Administrazio horri legez dagozkion ekintzak gauzatzea ekarriko dute, eta, hala badagokio, erabilera horren ondoriozko erantzukizunak.

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

Web honetan eskuragarri dauden bitartekoen bidez biltzen diren datu pertsonalak honako araudi honen arabera tratatuko dira:

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta eskubide digitalak bermatzekoa

Datuen babesaren arloko eskubideak: Eskubidea duzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko, ezabatzeko ("ahazteko eskubidea"), tratamendua mugatzeko, eramateko eta banakako erabakiak hartzeko.

Eskubideak baliatzea: Tratamenduaren arduradunaren aurrean erabil ditzakezu eskubide horiek, datuen babesaren arloko eskubideak baliatzeko prozeduraren bidez.

Era berean, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari edozein erreklamazio egiteko ahalmena duzu, edo, bestela, aurretiazko erreklamazio bat egin ahal diozu Datuak Babesteko ordezkariari.

Informazio gehiago EAEko datuen babeserako ordezkariaren webgunean.